Εξωτερική θερμάστρα (πυραμίδα)

Εξωτερική θερμάστρα (πυραμίδα)

Περιγραφή

Εξωτερική θερμάστρα (πυραμίδα)