Στραγγαλιστής

Στραγγαλιστής

Περιγραφή

Στραγγαλιστής