Ρυθμιστής 1.5 Kg/30 mbar

Ρυθμιστής 1.5 Kg/30 mbar

Περιγραφή

Ρυθμιστής 1.5 Kg/30 mbar