Ρυθμιστής υψηλής πίεσης με μανόμετρο

Ρυθμιστής υψηλής πίεσης με μανόμετρο

Περιγραφή

Ρυθμιστής υψηλής πίεσης με μανόμετρο